ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

ik

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II

W dniu 02.11.2017r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn:”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dolany na kwotę 157 978,00 zł więcej »

ik

Odbiór drogi gminnej w Woli Koszuckiej

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz dokonał odbioru I etapu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka. Termin realizacji zadania: 31.10.2017 – 10.11.2017 długość 0,500 km koszt zadania 147 323,25zł brutto Przedsięwzięcie w drodze więcej »

Obowiązujące taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/67/11 Rady Gminy Lądek z dnia 17.11.11 r., od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obowiązują następujące taryfy na wodę i ścieki:

Zaproszenie na koncert kolęd

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lądku
i
PROBOSZCZ PARAFII LĄDEK

zapraszają na

Koncert Kolęd

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego oraz terminy składania wniosków

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

Wielkie granie w Gminie Lądek (foto)

Wielkie granie w Gminie Lądek

wośp1

Gminny Ośrodek Kultury w Lądku, wzorem lat ubiegłych był koordynatorem zbiórki funduszy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Gminy Lądek. 8 stycznia 2012 r. kwestowało 12 wolontariuszy z terenu gminy.