SKARBOWA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje…..

                Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy  informuje, że od 01 stycznia 2020r. zmieni się sposób dokonywania wpłat należności związanych z PIT, CIT. VAT-będzie można je więcej »

logo

Dofinansowania dla OSP i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lądek .

                Dzięki Wójtowi Arturowi Miętkiewiczowi OSP z terenu Gminy Lądek udało się pozyskać dofinansowania w wysokości około 4000,00 zł każda OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia więcej »

szachybgrt

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY!!

więcej »

images

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

    Druk – Inwentaryzacja  folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. więcej »

INFO

„Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek”

                Zadanie; „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek” dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 1 444 995,47 więcej »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Lądek w 2019 r.

konkurs1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Wójt Gminy Lądek zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek na lata 2018-2024 z perspektywą do roku 2028

wójt

3

Wójt Gminy Lądek
zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek na lata 2018-2024 z perspektywą do roku 2028
oraz Prognozy oddziaływania na środowiska tego Programu,
które odbędzie się
w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 17.00
w Sali OSP w Lądku.

Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich Radnych Gminy, przedstawicieli Sołectw, organizacji społecznych i wszystkich zainteresowanych sprawami środowiska naszej Gminy.

W spotkaniu będzie uczestniczył autor projektu Programu Ochrony Środowiska, który zaprezentuje treść Programu, jego założenia i kierunki interwencji oraz prognozowane oddziaływanie Programu na środowisko naszej Gminy.

Program wraz z Prognozą będzie opiniowany przez Radę Gminy Lądek.

Wójt Gminy Lądek
/-/ Artur Miętkiewicz

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ciążeniu

Ciazen

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  W  CIĄŻENIU

działając na podstawie:

  1. uchwały z dnia 9 luty 2019r. Walnego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciążeniu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ciążeniu ul. Wolności o numerze geodezyjnym 32 i 33 (obręb Ciążeń Wschód) , numer Księgi wieczystej KNS1S/00034270/8
  2. 701 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciążeń ul. Wolności o numerze geodezyjnym 32 i 33 (obręb Ciążeń Wschód)

Noc Świętojańska w Ciążeniu 22.06.2019

logo

Sponsorzy majówkowego pikniku rodzinnego 2019r.

sponsorzy

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY

CZESŁAW KARPIŃSKI

TRANSPORT OSOBOWY ANTONI SZCZEPANIAK

GOSPODARSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE ‚ROLGOS’ SPÓŁKA Z O.O. CIĄŻEŃ

ZAKŁAD UBOJU BYDŁA I ROZBIORU TOMASZ KAROLAK

ROLMEX FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA WŁADYSŁAW MARCINKOWSKI

MARTEX-TRANS SP. Z O.O. DOLANY

GOSPODARSTWO ROLNE MARIUSZ ŚMIGIELSKI

PIETRYGA MAREK PRYWATNA PRAKTYKA WETERYNARYJNA

KRYSZAK WŁODZIMIERZ ZAKŁADY MIĘSNE

WÓJT GMINY LĄDEK ARTUR MIĘTKIEWICZ

SEKRETARZ GMINY RENATA TKACZYK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LĄDEK BŁASZCZAK WALDEMAR

RADNY GMINY LĄDEK KUJAWA JACEK

RADNA GMINY LĄDEK SIWEK BARBARA

RADNY GMINY LĄDEK NOWAK ZBIGNIEW

RADNY GMINY LĄDEK RÓŻAŃSKI PRZEMYSŁAW

RADNY GMINY LĄDEK ADAM SZYGENDA

RADNY GMINY LĄDEK BOGDAN KACZMAREK

RADNY GMINY LĄDEK TOMASZ KASZUBA

RADNY GMINY LĄDEK RAFAŁ PIOTROWSKI

RADNY GMINY LĄDEK JERZY CZECHOWSKI

RADNA GMINY LĄDEK KATARZYNA WOJEWODA

RADNA GMINY LĄDEK MAŁGORZATA MARCINIAK

RADNA GMINY LĄDEK MAŁGORZATA OLASZEK

RADNA GMINY LĄDEK EWA WIECHCIŃSKA

KIEROWNIK GOPS PRZYBYŁA BARBARA

DELIKATESY CENTRUM LĄDEK NIEWIADOMSKI DARIUSZ

PIOTR DRUCHLIŃSKI

SKLEPY MONOPOLOWE TOMASZ WARCZYGŁOWA

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST