ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

ik

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II

W dniu 02.11.2017r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn:”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dolany na kwotę 157 978,00 zł więcej »

Warsztaty szachowe

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zaprasza

wszystkich miłosników „Królewskiej Gry” do udziału w warsztatach szachowych

wersja pdf

XXII WIELKOPOLSKI PIKNIK SOŁTYSÓW 2017

wersja pdf

ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

wersja pdf

Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 500+”

PROSIMY O GŁOSY NA SOŁTYSA Z NASZEJ GMINY

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego
Bogdan Kaczmarek
sołectwo Dziedzice, gmina Lądek
(SMS na numer 71051 o treści: soltys.2)

Pełni funkcję sołtysa od 2006 roku. Jest również prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dziedzice. Jego działania mają służyć przede wszystkim poprawie estetyki w miejscowości, podniesieniu standardów życia i pracy, stymulowaniu współpracy na rzecz rozwoju, promocji i wartości kulturowych, społecznych i kulturowych związanych z lokalną społecznością. Pan sołtys organizuje wiele imprez m.in. święto ziemniaka, festyny na powitanie i pożegnanie lata, mikołajki dla dzieci, Dzień Kobiet i zabawy karnawałowe. Z dofinansowanych środków w sołectwie odnowione są drogi, świetlica, krzyże i boiska. Podstawowym priorytetem jaki wytyczyli sobie mieszkańcy wraz z sołtysem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej świetlicy.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST