ikonka

Apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

W sobotę 22 września odbył się apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW w Borku Lądkowskim. Apel poprzedziła uroczysta msza w kościele więcej »

iko

50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Lądek

W dniu 14.09.2018r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ikona

Podpisanie umowy PSZOK

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej więcej »

ikona

Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł.

W dniu 9 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę ul. Wąskiej w miejscowości Ciążeń. Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł. Umowa została podpisana w auli I Liceum więcej »

ikona

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – półkolonie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, których celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.’

Strona BIP (link)

XIV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Spotkania dla mieszkańcow

Prezes OSP Ciążeń
oraz
Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz
zapraszają mieszkańców na spotkania dotyczące:

1. dotacje na działalność gospodarczą – spotkanie z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie
22.05.2018r. godz. 17.00

2. dotacje na działalność gospodarczą – spotkaniu z przedstawicielami LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w Słupcy
22.05.2018r. godz. 18.30

3. dotacje na działalność gospodarczą spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
25.05.2018r. godz. 17.00

4. spotkaniu z pracownikiem Straży Pożarnej dotyczącym ścieżki kariery zawodowej
25.05.2018r. godz. 17.40

Wszystkie spotkania odbędą się w Świetlicy Wiejskiej (OSP Ciążeń),
ul. Wiosny Ludów 26, 62-404 Ciążeń

Dot. zadania: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez montaż instalacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zaprasza do kibicowania

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zaprasza do kibicowania uczestnikom w II TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Wójta Gminy Lądek w ramach Majówkowego Pikniku Rodzinnego 2018 w dniach 19-20 maja 2018r. na stadionie w Lądku:

19.05.2018r. godz. 10.00 Stadion w Lądku
kategoria: III-VI klasa Szkoły Podstawowej

20.05.2018r.: godz. 10.00 Stadion w Lądku
dorośli kategoria Open

Turniej ma na celu propagowanie i wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy uczących się w Szkole Podstawowej oraz młodzieży i dorosłych. Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, poprzez organizację sportowych zajęć kształtujących pożądane postawy życiowe, zgodne z ideą fair play. Upowszechnienie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, kreowanie właściwych postaw uczestnika imprez masowych.

Wręczenie Pucharów zwycięzcom odbędzie się na Majówkowym Pikniku Rodzinnym w Lądku w dniu 26 maja 2018r.

Majówkowy Piknik Rodzinny 26 maja 2018

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST