Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Lądek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LĄDEK Z DNIA 27.02.2012r
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lądek

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

Kolejne dni ferii z Gminnym Ośrodkiem Kultury (foto)

Kolejne dni ferii z Gminnym Ośrodkiem Kultury

1

Minęły kolejne dni Ferii 2012 zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku i Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu przez Stowarzyszenie „Warto Pomagać” w partnerstwie z GOK-iem.

Ferie zimowe 2012 z Gminnym Ośrodkiem Kultury (foto)

Ferie zimowe 2012 z Gminnym Ośrodkiem Kultury

1

W poniedziałek 13 lutego rozpoczęły się Ferie Zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku i Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu. Zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie ”Warto Pomagać” w partnerstwie z GOK w Lądku i uczestniczy w nich ponad 40 dzieci z terenu gminy Lądek.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST