SKARBOWA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje…..

                Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy  informuje, że od 01 stycznia 2020r. zmieni się sposób dokonywania wpłat należności związanych z PIT, CIT. VAT-będzie można je więcej »

logo

Dofinansowania dla OSP i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lądek .

                Dzięki Wójtowi Arturowi Miętkiewiczowi OSP z terenu Gminy Lądek udało się pozyskać dofinansowania w wysokości około 4000,00 zł każda OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia więcej »

szachybgrt

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY!!

więcej »

images

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

    Druk – Inwentaryzacja  folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. więcej »

INFO

„Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek”

                Zadanie; „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek” dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę 1 444 995,47 więcej »

Projekt „Dobre przedszkole – dobry start w przyszłość” – zakres projektu

Projekt napisany przez Gminę Lądek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,do konkursu POKL, działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Proponowana kwota dofinansowania to: 1 063 625,00zł.

Projekt „Dobre przedszkole – dobry start w przyszłość” – informacja Wójta Gminy Lądek

Szanowni Państwo,
w marcu ubiegłego roku gmina Lądek złożyła wniosek do konkursu POKL dla przedszkola gminnego w Dolanach. Projekt uzyskał wysoką ocenę – znalazł się jednak na liście rezerwowej, z uwagi na brak środków.
Podjęłam wówczas decyzję o złożeniu odwołania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, bowiem po analizie kart oceny merytorycznej znaleźliśmy wiele punktów, które wskazywały, iż ocena ta nie została przeprowadzona rzetelnie. WUP nasz protest jednak odrzucił. Zdecydowałam wówczas o zastosowaniu ostatecznego środka odwoławczego i wysłaliśmy protest do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które przyznało nam rację.

Upamiętnili VII rocznicę śmierci Jana Pawła II

1

W dniu 2 kwietnia około godz. 18.30 rozpoczął się wieczór poświęcony VII rocznicy śmierci Jana Pawła II pt.: „POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM”, który został zorganizowany i przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lądku i Proboszcza Parafii Lądek w kościele pw. św. Mikołaja w Lądku.

Życzenia wielkanocne

wielkanoc1.jpg

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego,

Przedszkolaki z gminy powitały wiosnę śpiewająco (foto)

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST