ikonka

Apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

W sobotę 22 września odbył się apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW w Borku Lądkowskim. Apel poprzedziła uroczysta msza w kościele więcej »

iko

50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Lądek

W dniu 14.09.2018r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ikona

Podpisanie umowy PSZOK

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej więcej »

ikona

Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł.

W dniu 9 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę ul. Wąskiej w miejscowości Ciążeń. Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł. Umowa została podpisana w auli I Liceum więcej »

ikona

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 więcej »

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” informuje

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia:

• LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę,
przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”- http://unianadwarcianska.pl/kreowanie-atrakcyjnych-przestrzeni-nabor-wnioskow/

• 1.3 LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów
użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe” – http://unianadwarcianska.pl/rozwoj-infrastruktury-drogowej-nabor-wnioskow/

KURENDA

Wersja PDF

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY ostrzeżenie meteorologiczne – Silny mróz/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 7 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 25.02.2018 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 01:00 dnia 26.02.2018 do godz. 08:00 dnia 02.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C, lokalnie do -18°C. Temperatura
maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

w Sali OSP Samarzewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samarzewie

W dniu 17.02.2018r. w Sali OSP Samarzewo odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samarzewie. Prezes Marcin Drzewiecki powitał zebranych członków OSP oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Lądek – Artura Miętkiewicza, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego druha Szczepana Babacza, Komendanta Gminnego ZOSP druha Jerzego Orchowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lądek – Waldemara Błaszczaka. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, który poprowadził dalszą część zebrania. Wybrano protokolanta – Karolinę Drzewiecką, Komisję Uchwał i Wniosków: Anetę Konieczkę, Mirosławę Gorzelańczyk i Dorotę Bęgier. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, a także plany na rok 2018. Głos zabrali zaproszeni gości: Wójt Gminy Lądek – Artur Miętkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Szczepan Babacz, Komendant Gminny ZOSP druh Jerzy Orchowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Lądek – Waldemar Błaszczak. Rozmawiano o nadaniu sztandaru OSP Samarzewo, o możliwych dofinansowaniach, o zdarzeniach w miejscowości Samarzewo, do których wyjeżdżała Straż Pożarna oraz o uroczystościach, w których będą uczestniczyły OSP z terenu Gminy Lądek. Odznaczony został druh Mariusz Górecki , a na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Lądek.

Z inicjatywy Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza w dniu 15 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Lądek.
W spotkaniu wzięły udział specjalistki Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w Poznaniu ( z Pionu ds. Instrumentów Zwrotnych oraz Ekspansji i Rozwoju), które zaprezentowały działalność i przygotowywaną ofertę dotyczącą produktów pożyczkowych i gwarancyjnych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.
O wsparciu firm sektora prywatnego z terenu województwa wielkopolskiego mówiły też przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” – Iwona Suszka.
Spotkanie miało na celu dyskusję na temat potrzeb i możliwości rozwoju działalności gospodarczej na tym obszarze.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST