ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

ik

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II

W dniu 02.11.2017r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn:”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dolany na kwotę 157 978,00 zł więcej »

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II

ik

W dniu 02.11.2017r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn:”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dolany na kwotę 157 978,00 zł

Odbiór drogi gminnej w Woli Koszuckiej

ik

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz dokonał odbioru I etapu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka.
Termin realizacji zadania: 31.10.2017 – 10.11.2017
długość 0,500 km
koszt zadania 147 323,25zł brutto
Przedsięwzięcie w drodze przetargu wykonała firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud Sp. z o.o. ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

Odbiór drogi Dziedzice-Borki

ik

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz dokonał odbioru ostatniego odcinka drogi Dziedzice-Borki, na które pozyskał dofinansowanie określone w umowie nr 319/2017 zawartej w dniu 25.07.2017 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Pozyskanie środków finansowych

Gmina Lądek pozyskała środki finansowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej do Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w kwocie 5 645,00 zł. Zostaną one przeznaczone na zakup sprzętu w zakresie doposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY ostrzeżenie meteorologiczne – Silna mgła/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 62
wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 15.11.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 15.11.2017 do godz. 09:00 dnia 16.11.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m
do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST