ikonka

Apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości

W sobotę 22 września odbył się apel pamięci z okazji powiatowo – gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW w Borku Lądkowskim. Apel poprzedziła uroczysta msza w kościele więcej »

iko

50-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Lądek

W dniu 14.09.2018r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ikona

Podpisanie umowy PSZOK

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej więcej »

ikona

Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł.

W dniu 9 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę ul. Wąskiej w miejscowości Ciążeń. Gmina Lądek otrzymała dotację w wysokości 158 tys. 575 zł. Umowa została podpisana w auli I Liceum więcej »

ikona

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 więcej »

Informacja „Unia Nadwarciańska”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”.

 

Informacja

Spotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze 11 października o godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Lądku

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zaprasza na spotkanie informacyjne celem przedstawienia warunków Programu Czyste Powietrze oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Wersja PDF

VI Bieg wokół Borku Lądkowskiego

Budowa składowiska popiołów z palenisk domowych w miejscowości Lądek

„Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza możliwe jest realizowanie konsultacji społecznych na terenie Gminy Lądek. Pozyskano grant w wysokości 23 619,00 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego.
Odbywają się następujące spotkania:
10.09.2018 – spotkanie dot. zmiany przeznaczenia działek w sołectwie Dąbrowa (Działy) – godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Dziedzicach
11.09.2018 – spotkanie dot. składowiska popiołów z palenisk domowych oraz kamieni
w miejscowości Lądek, cz. I – godz. 19.00 sala OSP Lądek
28.09.2018r. – spotkanie dot. składowiska popiołów z palenisk domowych oraz kamieni
w miejscowości Lądek, cz. II – godz. 19.00 sala OSP Lądek
Na stronie internetowej www.gminaladek.pl w zakładce „Konsultacje” znajduje się narzędzie internetowe udostępnione przez Fundację Wspomagania Wsi, gdzie każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi, do czego zachęcamy serdecznie!

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST