ik

FINAŁ WOŚP GMINA LĄDEK 2018

FINAŁ GMINA LĄDEK 14.01.2018 r. W gminie Lądek zebrano ogółem – 13 339,89 w tym 13 wolontariuszy zebrało kwotę – 4 516,85 Z licytacji zebrano kwotę – 8 030,00 W tym roku zebraliśmy więcej »

ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Lądek w 2018 r.

Informacja

Konferencji dla nauczycieli klas 0-III oraz przedszkoli na temat aktywnych metod dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”
Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń podpartych wieloletnią współpracą ze środowiskiem edukacyjnym proponujemy Państwu bogaty, rozwijający program, podnoszący standardy nauczania w placówkach oświatowych. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

Przekroczenie PM 10

Dnia 04.02.2018 r. na stacji pomiarowej w Koninie odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 05.02.2018 r.

Otwarcie nowodobudowanych oddziałów przedszkolnych

W dniu 31 stycznia w Szkole Podstawowej w Ciążeniu miało miejsce uroczyste otwarcie nowodobudowanych oddziałów przedszkolnych, które powstały przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 między innymi dwóch projektów pt: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek” oraz „Edukacja przedszkolna dla każdego malucha
w Gminie Lądek – nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą”.

Budowa sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu, Gmina Lądek

W dniu 5 lutego 2018r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Ratyniu Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz spotkał się
z mieszkańcami znajdującymi się w strefie bezpośredniego oddziaływania obiektu planowanej inwestycji
„Budowa sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu, Gmina Lądek”
na konsultacjach mających na celu poszerzenie spektrum wiedzy na temat planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, mieszkańców powitała Dyrektor SP Ratyń – pani Renata Kwiatkowska, która przygotowała spotkanie od strony organizacyjnej. Następnie Wójt Artur Miętkiewicz przedstawił projekt Sali gimnastycznej – zagospodarowanie terenu, rzut partery i piętra oraz elewacje. Odpowiadał także na pytania zainteresowanych osób. Gmina Lądek przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę Sali gimnastycznej w Ratyniu.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST