ik

Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy Lądek

W dniu 04.12.2017r. w Gminie Lądek odbył się Jubileusz „Złotych Godów” par małżeńskich z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Lądku, a następnie na Sali OSP w Lądku Wójt Artur więcej »

ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

ik

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II

W dniu 02.11.2017r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn:”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dolany na kwotę 157 978,00 zł więcej »

Bezpłatna mammografia

Uroczystości obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Lądek

ik

Uroczystości obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Lądek

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie w dniu 21.11.2017r. o godzinie 16.00, które odbędzie się w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Ciążeniu. Spotkanie dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej oraz likwidacji oddziałów przedszkolnych w Ciążeniu Przedszkola Gminnego w Dolanach.

„Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

ik

4 listopada sołtysi miejscowości: Jaroszyn, Jaroszyn Kolonia, Samarzewo, Dziedzice, Ląd i Policko w imieniu Wójta Gminy Ladek Artura Miętkiewicza wzięli udział w spotkaniu „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, które odbyło się w Rzgowie na zaproszenie
pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego .

Spotkanie stanowiło podsumowanie dotychczasowej działalności mieszkańców sołectw, które aktywnie uczestniczą w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Była to okazja do podziękowania za dotychczasowy wkład pracy w odnowę wsi. W programie znalazły się przemówienia, podziękowania, występ Orkiestry Dętej OSP Rzgów, godzinny program operetkowy oraz poczęstunek.

Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek

ik

Gmina Lądek realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie
Lądek”, na który Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz pozyskał środki unijne w wysokości 324 094,50 zł na trzy lata.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST