INFO

INFORMACJA – PROJEKT CYFROWA WIELKOPOLSKA

    więcej »

logo

OGŁOSZENIE!!

więcej »

Plakat Zajazd organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego

Zjazd organizacji pozarządowych Subregionu Konińskiego.

więcej »

konkurs

UWAGA!!! Konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci z Gminy Lądek.

                                  W związku z realizacją projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Lądek”, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej więcej »

zus

Startuje kolejna edycja Lekcji z ZUS

Startuje kolejna edycja Lekcji z ZUS   Rozpoczął się nowy rok szkolny, zatem ruszyła również szósta edycja Lekcji z ZUS. Zainteresowane projektem szkoły mogą zgłaszać chęć udziału do lokalnych koordynatorów. więcej »

Dofinansowanie dla OSP Lądek i OSP Wola Koszucka.

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17.09.2019r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz podpisał  umowę na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla najbardziej potrzebujących Ochotniczych Straży Pożarnych  . Dofinansowanie otrzyma OSP Lądek i OSP Wola Koszucka. Dotacja w kwocie 31 827,39 zł, , wkład własny: 321,49 zł

 

4

3

Gmina Lądek realizuje projekt pod tytułem „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek”

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Lądek realizuje projekt pod tytułem „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek”

Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17 na operację w ramach: Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na części dz. ew. nr 635, 636, 637/1, obręb 0011 Lądek, jednostka ewid.: 302302_2 Lądek, gmina Lądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Głównym elementem punktu będzie plac utwardzony z wiatą pod kontenery otwarte. Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową. Realizacja PSZOK obejmie także zakup kontenerów i pojemników na odpady, nasadzenia zieleni ochronnej, niezbędne sieci i instalacje, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia. Ruszyły prace budowlane, w trakcie podpisywania są umowy na dostawę wyposażenia. Projekt potrwa do 31.12.2019r. Dofinansowanie w kwocie 85% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

pszok2

pszok1

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza na seminarium.

zaproszenie1

zaproszenie

PRZERWA W DOSTAWIE WODY!!!

KRAN1

woda

INFORMACJE WYBORCZE

images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE- Informacja o numerach o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października2019r.

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST