logo

Jednogłośne absolutorium Wójta Gminy Lądek – Artura Miętkiewicza.

                  Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz składa serdeczne podziękowania za uzyskane absolutorium Radnym Gminy Lądek obecnej kadencji, Radnym Gminy Lądek kadencji 2014-2018, pracownikom Urzędu więcej »

susza

Wnioski suszowe – w dniach 25.06.2019 r. do 12.07.2019 r.

                    kurenda wniosek załącznik do wniosku więcej »

images

Uwaga!! Zmiana rozkładu godzin pracy Urzędu Gminy w Lądku.

więcej »

imgwhtb

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 84.

                    OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 84 więcej »

zus

„Informacją o stanie konta ubezpieczonego”.

                    ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę ok. 20,5 miliona listów z „Informacją o stanie konta ubezpieczonego”. W Wielkopolsce informacja taka trafi do 2 mln więcej »

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 67 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 10:06 dnia 06.06.2019

burza 111

2 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Lądek w 2019 r.

konkurs1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Wójt Gminy Lądek zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek na lata 2018-2024 z perspektywą do roku 2028

wójt

3

Wójt Gminy Lądek
zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek na lata 2018-2024 z perspektywą do roku 2028
oraz Prognozy oddziaływania na środowiska tego Programu,
które odbędzie się
w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 17.00
w Sali OSP w Lądku.

Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich Radnych Gminy, przedstawicieli Sołectw, organizacji społecznych i wszystkich zainteresowanych sprawami środowiska naszej Gminy.

W spotkaniu będzie uczestniczył autor projektu Programu Ochrony Środowiska, który zaprezentuje treść Programu, jego założenia i kierunki interwencji oraz prognozowane oddziaływanie Programu na środowisko naszej Gminy.

Program wraz z Prognozą będzie opiniowany przez Radę Gminy Lądek.

Wójt Gminy Lądek
/-/ Artur Miętkiewicz

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ciążeniu

Ciazen

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  W  CIĄŻENIU

działając na podstawie:

  1. uchwały z dnia 9 luty 2019r. Walnego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciążeniu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ciążeniu ul. Wolności o numerze geodezyjnym 32 i 33 (obręb Ciążeń Wschód) , numer Księgi wieczystej KNS1S/00034270/8
  2. 701 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciążeń ul. Wolności o numerze geodezyjnym 32 i 33 (obręb Ciążeń Wschód)

Noc Świętojańska w Ciążeniu 22.06.2019

logo

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST