ik

Bieg Niepodległości

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz był współorganizatorem Biegu Niepodległości , który odbył się 16.11.2017r. w Ciążeniu. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są Dyrektor SP Ciążeń, nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Pietrzak. Dzięki uprzejmości p. więcej »

ik

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz udał się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Gminy Lądek, aby każdy więcej »

ik

Spotkanie z rodzicami w przedszkolu w Ciążeniu

W dniu 21.11.2017r. Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 02.01.2018r. W dniu 21.11.2017r. rozpoczęła się jednocześnie więcej »

ik

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II

W dniu 02.11.2017r. odbył się odbiór robót budowlanych dotyczących zadania pn:”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dolany etap II” w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Dolany na kwotę 157 978,00 zł więcej »

ik

Odbiór drogi gminnej w Woli Koszuckiej

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz dokonał odbioru I etapu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka. Termin realizacji zadania: 31.10.2017 – 10.11.2017 długość 0,500 km koszt zadania 147 323,25zł brutto Przedsięwzięcie w drodze więcej »

Wyjdź z domu – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Informacja

Schodołaz na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Wójt Gminy Lądek pozyskał środki na zakup schodołaza na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczna w Ciążeniu, gmina Lądek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”, Poddziałanie 9.3.3
Koszt zakupu schodołaza to 9900,00 zł brutto, z czego 85% jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek

ik

Wójt Gminy Lądek zakończył największą inwestycję na terenie Gminy Lądek „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek”. Przedmiotem projektu była kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lądku; Szkoła Podstawowa w Ciążeniu; Szkoła Podstawowa w Ratyniu; Przedszkole w Dolanach). Przedmiotem projektu dla wszystkich termodernizowanych budynków było:

Działania realizowane w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Lądek

Działania realizowane w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Lądek

INFORMACJA O POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

wersja pdf